φρενοκλοπώ

φρενοκλοπώ
-έω, Α [φρενοκλόπος]
(κατά τον Ησύχ.) «φρενοκλοπεῑ
έξαπατᾷ».

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”